Taalkaart Engels

Verkrijgbaar in A1 en A2 versie

De taalkaart Engels A1 bevat de volgende onderdelen:

 • alfabet
 • getallen
 • dagen en maanden
 • de klok
 • lidwoorden en meervoud
 • werkwoorden tegenwoordige tijd (simple present)
 • de ing-vorm
 • overzicht van de belangrijkste onregelmatige werkwoorden
 • bezittelijk voornaamwoord
 • bijvoeglijk naamwoord
 • ontkenning
 • vragen en vraagwoorden
 • handige zinnetjes

De taalkaart Engels A2 bevat de volgende onderdelen:

 • overzicht werkwoordstijden (tegenwoordige, verleden en toekomende tijd)
 • rangtelwoorden
 • trappen van vergelijking
 • much / many / little / few / some / any
 • betrekkelijk voornaamwoord
 • aanwijzend voornaamwoord
 • wederkerend voornaamwoord
 • voorzetsels (at, on, by)
 • schrijven (aanhef en afsluiten)
 • zinsopbouw
 • plaats van bijwoorden van onbepaalde tijd

bestel-engels1